Oslavme společně století od vzniku republiky

ČESKOSLOVENSKÝ FESTIVAL

7. – 9. září 2018
Pod záštitou:

Radek Vondráček

 František Lukl

 Petr Weiss

Adriana Krnáčová

Ivo Nesrovnal

Oldřich Lomecký

Festival Wine & Art Praha v letech 2016 – 2017 v sobě tradičně snoubil magické spojení vína a umění,ale současně přináší i celou řadu dalších kulturních a gastronomických zážitků.
Prostřednictvím tzv. Regionpointů je každoročně spojen s přehlídkou regionální turistiky, zaměřené zejména na zážitkové produkty z České republiky a to v rámci partnerství s agenturou CzechTourism.
Festival v roce 2018 k oslavě 100 let republiky se koná pod záštitou:
 • předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
 • předsedkyně Asociace krajů ČR, Jany Vildumetzové
 • předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla
 • velvyslance Petra Weisse
 • primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové
 • primátora hl. města Bratislavy Iva Nesrovnala
 • hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové
 • starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého
 • ministerstvo zemědělství ČR – ministra zemědělství Miroslava Tomana
 • ministra dopravy a výstavby SR pana Arpáad Erséka

1918 100 2018

3. ročník festivalu bude probíhat ve znamení oslav 100. výročí republiky a hlavní program se uskuteční 8. a 9. září 2018 na Staroměstském náměstí.

 • Hlavní část programu festivalu tvoří oslavný česko – slovenský hudební a taneční festival. Návštěvníci se mohou těšit na folklorní vystoupení, na program spojený s první republikou a na další program v podání umělců z České republiky i Slovenska.
 • Cílem je představit tradice, kulturu, řemesla, výrobky a další oblasti života v regionech v České a Slovenské republice.
 • Festival představí jednotlivé regiony České a Slovenské republiky jak prezentacemi na Staroměstském náměstí, tak ochutnávkami a prodejem regionálních specialit v Regionpointech – Betlémská kaple a Karolinum
 • Program bude prokládán komentáři z historie Československa, rozhovory s válečnými veterány ze všech období, vojáky a hasiči, vyznamenanými za statečnost, osobnostmi kulturního a sportovního života a dalšími osobnostmi.
 • Tento zábavný a poučný program ke 100. výročí republiky, jehož součástí budou interaktivní expozice pro děti, bude zdarma přístupný široké veřejnosti.

V roce oslav 100. výročí republiky festival proběhne v součinnosti se Slovenskem

Festival je hlavním představením Slovenské republiky v rámci oslav 100. výročí republiky v Praze. Akce je zastřešována Ministerstvem dopravy a výstavby Slovenské republiky Zahraničním zastoupením cestovního ruchu Slovenské republiky,  Slovenským institutem v Praze,  hlavním městem Bratislava a Bratislava Tourist Board.

V reprezentativních prostorách předsálí a lapidária Betlémské kaple se představí Slovenská republika
svými produkty i propagací zajímavých míst republiky.

1918 100 2018

Tradiční partneři festivalu vyzvou ke společným oslavám nejen vlastní členské základny, ale také své slovenské partnery. Jedná se o následující celostátní svazy a konfederace:
Svaz měst a obcí České republiky
Českomoravská konfederace odborových svazů
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Zemědělský svaz České republiky
COOP
Prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí budou osloveny krajanské spolky a pozváni do České republiky k oslavám naši krajané. K účasti na oslavách budou pozváni prostřednictvím Ministerstva zahraničí i představitelé a zaměstnanci velvyslanectví na našem území.

1918 100 2018

Program festivalu

Pátek 7. 9. 2018
v reprezentativních prostorách Karolina Karlovy university
Tisková konference k Československému festivalu a k novému nadregionálnímu programu cestovního ruchu České republiky ZEMĚ HOJNOSTI za účasti Ministerstva pro místní rozvoj – ministryně Kláry Dostálové, CzechTourismu a hlavních a partnerských krajů z ČR a SR.
V rámci tiskové konference bude prezentován další postup projektu, jeho implementace na celostátní, krajské a místní úrovni. Zároveň budou vyhlášeny podmínky pro nominace regionálních produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu pro ročník 2018/2019.
Představení knihy ČESKO, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí.
Zahajovací slavnostní galavečer pro partnery a zvané hosty.

1918 100 2018

Sobota, neděle 8. – 9. 9. 2018

Staroměstské náměstí,, Betlémská kaple, Karolinum
 •  Festival bude největší oslavou 100. výročí republiky, která se bude konat na území hl. města Prahy pro nejširší veřejnost s volným vstupem.
 • Na pódiu proběhne Československý hudební a taneční festival jehož součástí budou vystoupení hudebních a folklornich skupin z hudbou a tancem z historie a současnosti České a Slovenské republiky.Vyvrcholením sobotního programu bude ETC a Vladimír Mišík, v neděli pak Ondřej Hejma a Žlutý pes.  Během obou dnů pak proběhne  umělecká přehlídka  šatů módní návrhářky Marie Zelené k oslavě Česka a Slovenska.
 • Součástí programu budou po oba dny zdravice osobností, která bude uvedena nástupem legionářů a vlajkonošů v uniformách, dále sokolů v krojích a krojovaných vystupujících ze Slovenské a České republiky. S těmi zároveň představí moderátor vojenské veterány, hasiči a policisty, vyznamenaní za statečnost a osobnosti z oblasti vědy, kultury a z řad úspěšných sportovců.
 • V regionpointech – Česká republika Karolinum Karlovy university a Slovensko v Betlémské kapli – bude festival probíhat ve znamení gastronomických akcí (gastrospeciality první republiky, vinné pointy českých, moravských a slovenských vinařů, regionálních producentů, atd.).
 • Festival bude probíhat ve znamení gastronomických akcí (gastrospeciality první republiky, vinné pointy českých, moravských a slovenských vinařů, regionálních producentů, atd.). Ve stáncích budou významně zastoupena také tradiční česká a slovenská řemesla.
 • Prostor na Staroměstském náměstí dostanou pro své prezentace Czechtourism, Slovenský cestovní ruch, kraje České republiky, župy Slovenska, Prague City tourism a Bratislava Tourist Board.
 •  V průběhu oslav proběhnou oficiální zdravice, jak představitelů obou republik, tak i představitelů partnerských krajů ČR
 • Doprovodný program je určen pro rodiny s dětmi, i pro straší generace. Pro děti bude k dipozici interaktivní expozice Věda pro děti a interaktivní program SZIF propagující kvalitu stravování.  V neděli proběhne velká soutěž pro dospělé, kde budou, jako ceny pro všechny zúčastněné, vylosovány víkendové pobyty na Slovensku. 

  V rámci festivalu byly vydány, ve spolupráci s galerií La Femme, umělecké pohlednice s obrazy z edice První republika od současných autorů. Výtěžek z prodeje je plně určen pro projekt pomoci seniorům nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové.

  V rámci festivalu se také představí nadace REGI BASE, která pomáhá v krizových situacích těm, kteří sloužili ostatním – bývalým vojákům, policistům a hasičům.

   

1918 100 2018

Československý festival 2018 je rovněž spojen s vydáním
reprezentativní knihy ke sto letům republiky s názvem
ČESKO, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí,
která zde bude poprvé představena. Editorem a vydavatelem je Víno
a umění z.s. a hlavními partnery CzechTourism a Svaz měst a obcí
ČR. Tato publikace, nad níž převzal záštitu předseda Poslanecké
sněmovny pan Radek Vondráček, vzniká v partnerství se státem,
Prahou, sociálními partnery a dalšími důležitými státními, regionálními
i oborovými institucemi. Je přednostně určena do zahraničí, kam bude
distribuována přes zahraniční zastoupení České republiky a dále přes
sociální, oborové a regionální partnery

1918 100 2018

Propagace a PR

Česká televize – hlavní mediální partner
ČIA News – Česká informační agentura
Radio Express, Radio Classic
Propagace na mobiliáři hl. města Prahy – 40 City lights v době od 15. – 28. 8. 2018
Odboroví a regionální partneři:
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní mediální partner:
Mediální partneři:

Víno a umění, z.s.

Na Poříčí 1041/2
110 00 Praha 1
www.vinoaumeni.cz
Víno a umění Česko,

země hojnosti @zemehojnosti
zemehojnosti@vinoaumeni.cz

Bc. Jaroslava Malíková
ředitelka
tel.: +420 602 308 265
j.malikova@vinoaumeni.cz
jaroslava.malikova@email.cz

Ing. Jiří Král, MBA
ředitel festivalu
tel.: +420 777 034 444
jiri.kral@me.com

Pavel Vysloužil
marketing, media, partneři
tel.: +420 777 071 170
pavel@food-fest.cz